Lời khuyên

Tôi đã biến một cái bình cũ thành đèn

Tôi đã biến một cái bình cũ thành đèn


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Đảm bảo hiệu quả cho bình ánh sáng ban đầu này! Một ý tưởng đơn giản để thực hiện: Một ổ cắm để chứa bóng đèn được trang bị trong bình. Tôi thêm một bóng đèn và voila. Đối với những người vội vàng, sẽ đủ để lấy một chiếc đèn cũ là để phục hồi thiết bị điện của nó. Một đối tượng đơn giản cho một hiệu ứng trang trí rất. > Thêm sáng tạo và thông tin trên blog của tôi: trang trí-amz.over-blog.com> Bạn cũng chia sẻ với người dùng internet thành tích của bạn bằng cách viết thư cho chúng tôi.